Rimpelbehandeling met een spierontspanner


1. Wat is een rimpelbehandeling met spierontspanner?

De door ons gebruikte spierontspanner is een eiwit dat geproduceerd wordt door een bacterie.

Door met een heel fijn naaldje deze spierontspanner in welbepaalde spiertjes in te spuiten, kunnen we de mimiek verzachten. Hierdoor vermindert de overactiviteit van deze spiertjes waardoor ze zich ontspannen en de rimpels verminderen.

2. Hoe verloopt een rimpelbehandeling met spierontspanner?

Tijdens het persoonlijk consult zal Dr. Rafael Marques met u bespreken of een spierontspanner voor u de meest aangewezen oplossing is. Nadien wordt uw huid gereinigd en wordt de spierontspanner toegediend via een zeer fijn naaldje, waardoor deze behandeling vrijwel pijnloos is.

3. Waarop moet u letten na een rimpelbehandeling met een spierontspanner?

Gelieve na de behandeling uw behandelde spieren regelmatig samen te trekken. Hierdoor kan u het behandelingsresultaat nog iets verlengen.

U mag onmiddellijk na de behandeling uw dagelijkse activiteiten hervatten. Vermijdt wel het beoefenen van een intensieve sport (vb.: hardlopen, paardrijden,…) op de dag van uw behandeling. De volgende dag mag u terug sporten.

Dadelijk na de behandeling mag u in de zon komen. Een rimpelbehandeling met een spierontspanner kan dus zowel in de zomer als in de winter worden toegediend. Soms kan echter een blauw plekje ontstaan door de naaldprik. In dat geval dient u gedurende enkele dagen zon of zonnebank te mijden

4. Hoe lang duurt het effect van een rimpelbehandeling met spierontspanner?

Het effect van onze behandelingen met een spierontspanner duurt gemiddeld 4 (tot 6) maanden, afhankelijk van patiënt tot patiënt en van uw individuele spiereigenschappen.

Bij herhaling zal het effect van de behandeling vaak langer aanhouden, omdat uw gelaatsspieren hebben geleerd zich te ontspannen.

5. Wat zijn de bijwerkingen van een rimpelbehandeling met spierontspanners?

Zoals bij elke naaldprik kan er gedurende enkele dagen een blauwe plekje optreden op de plaats van de injectie, dat eenvoudig kan gecamoufleerd worden.

Omdat de door ons gebruikte spierontspanner een eiwit is, is er een kleine kans dat er vage griepachtige symptomen optreden (hoofdpijn, vermoeidheid, lichte koorts, duizeligheid, huiduitslag, spierpijn, ...). Deze verdwijnen echter spontaan binnen een paar dagen. Zeer zelden wordt een lichtjes afhangend ooglid gerapporteerd. Dit verdwijnt na 1 tot 3 maanden. Een infectie komt slechts uiterst zelden voor.

Zelden ontstaat een asymmetrie in de mimiek. Dit verdwijnt na enkele maanden, en kan in de meeste gevallen gecorrigeerd worden.

Deze effecten zijn zeer occasioneel, en geven nooit problemen op lange termijn. Neem contact op met uw arts wanneer dergelijke bijwerkingen vervelend worden of wanneer u andere bijwerkingen opmerkt waarvan u denkt dat die door de behandeling zouden kunnen zijn veroorzaakt.

6. Wanneer mogen we geen rimpelbehandeling met spierontspanner gebruiken?

Als u zwanger bent of borstvoeding geeft. Als u een infectie of ontsteking hebt op de te behandelen huid. Bij zeldzame spierziektes (myasthenia gravis of syndroom van Eaton-Lambert) of zenuwaandoeningen (amyotrofische laterale sclerose of motorische neuropathie).

Inname van bloedverdunners en vitamines verhogen de kans op blauwe plekjes na de behandeling, maar geven geen andere problemen.

De Medical Art Clinic (voorheen BotoxCenter) herinnert u er aan dat de informatie op deze website louter informatief is. Enkel een arts is bevoegd om de patiënt te adviseren omtrent deze behandelingen.