Kaaklijn lift


01. Wanneer een Kaaklijn Lift?

Een kaaklijnlift is geschikt voor elke vrouw of man indien u uw wangen of bovenste gedeelte van de hals wil liften of uw gelaatscontouren wenst te verstevigen.

02. Wat is een Kaaklijn Lift?

Dr. Rafael Marques zal luisteren naar uw wensen, uw gelaat analyseren en u de best mogelijke behandeling voorstellen.

Door maatwerk met fillers kan Dr. Rafael Marques uw kaaklijn strakker maken, uw jukbeenderen aflijnen, uw wang liften, uw kaaklijnhoek definiëren, uw kaaklijn accentueren, en indien nodig uw kin prononceren.

Ook kan hij uw kaaklijn een meer vrouwelijke of mannelijke uitstraling geven.

03. Hoe verloopt een Kaaklijn Lift?

Dr. Rafael Marques analyseert tijdens het consult uw gelaat en uitstraling. Hij bespreekt wat hij als de beste behandeling voor u ziet, waar de filler wordt aangebracht en wat het effect daarvan zal zijn. De behandeling duurt ongeveer twintig minuten.

04. Hoe lang blijft het effect van een Kaaklijn Lift behouden?

Het ingespoten vulmiddel wordt geleidelijk aan door het lichaam afgebroken. Het effect van een Kaaklijn Lift blijft gemiddeld een tiental maanden behouden.

05. Wanneer mag ik na de behandeling mijn activiteiten weer voortzetten?

Na de behandeling kan u dadelijk het werk hervatten. Soms is de huid wat gevoelig, of ontstaat een blauw plekje door de naaldprik.

De eerste drie dagen niet intensief sporten, zonnebaden of naar de zonnebank of sauna gaan.

06. Is een Kaaklijn Lift pijnlijk?

Wij gebruiken enkel zeer fijne hoogtechnologische naaldjes. Bovendien bevatten onze fillers een lokale verdovingsvloeistof (lidocaine). Hierdoor wordt een Kaaklijn Lift niet als pijnlijk ervaren.

07. Zijn de gebruikte producten goedgekeurd en officiëel geregistreerd?

Wij gebruiken enkel fillers van referentiemerken. Voor een langdurig en mooi resultaat zonder gezondheidsproblemen is het evident om enkel met de beste producten te werken. Dit is een essentiële voorwaarde.

Als bewijs hiervan geven wij na de behandeling het etiket van het gebruikte product mee. Als patiënt hebt u immers het recht te weten met welk product (merknaam en hoeveelheid) u bent behandeld. Op deze manier bent u er zeker van dat u niet bent behandeld met een goedkoper niet-geregistreerd product van onbekende origine.

08. Wat zijn de contra-indicaties van een Kaaklijn Lift?

Een Kaaklijn Lift is niet aangewezen indien:

  • er reeds definitieve vulmiddelen aanwezig zijn op de te behandelen injectieplaats. Bespreek dus steeds indien u in het verleden bent behandeld met permanente vulmiddelen.
  • u een gekende overgevoeligheid hebt voor één van de bestanddelen van het vumiddel
  • u zwanger bent of borstvoeding geeft

De Medical Art Clinic herinnert er aan dat de informatie op deze website louter informatief is. Enkel een arts is bevoegd om de patiënt te adviseren omtrent deze behandelingen.